slide-1-sub
slide-2-sub

Anja Kavčič

Terapijo izvaja na naslovu: Kranj, Jezerska cesta 124

Telefon: 040 190 677
e-naslov: anja@psihoterapija-gorenjska.si
Spletna stran: www.psihoterapija-gorenjska.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ. dipl. psihologinja
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije