slide-1-sub
slide-2-sub

Anja Ibrčič

Terapijo izvaja na naslovu: Križevniška 2, Komenskega ulica 32, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 834 993
e-naslov: info@zaziveti.si
Spletna stran: www.zaziveti.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijsko analitična, Brainspotting
Izobrazba: magistrica psihologije
Študijska stopnja: specializantka TA