slide-1-sub
slide-2-sub

Anja Erjavec

Terapijo izvaja na naslovu: Vodovodna cesta 99a, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 411 995
e-naslov: info@anjaerjavec.si
Spletna stran: www.anjaerjavec.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: mag. biopsihologije
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije