slide-1-sub
slide-2-sub

Andrej Mihelčič

Terapijo izvaja na naslovu: Finžgarjeva 5, Mengeš

Telefon: 030 415 284
e-naslov: andrej.mihelcic1@gmail.com
Spletna stran: www.oprijem.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: profesor defektologije
Študijska stopnja: specializant integrativne psihoterapije