slide-1-sub
slide-2-sub

Ana Plemenitaš

Terapijo izvaja na naslovu:  Ljubljanska cesta 20, Celje

Telefon: 041 209 022
e-naslov: anaplemenitas@gmail.com
Spletna stran: www.psihoterapija-plemenitas.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.etnologinja in kulturna antropologinja
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije