slide-1-sub
slide-2-sub

Ana Miletić Herič

Terapijo izvaja na naslovu: Vodnikova 13, Celje

Telefon: 041 454 415
e-naslov: ana.miletic@hekata.si
Domača stran: www.hekata.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska
Izobrazba: univ.dipl.psihologinja
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka