slide-1-sub
slide-2-sub

Ana Grego Stojović

Terapijo izvaja na naslovu: na daljavo; Otto-Kühne-Platz 4, Bonn

Telefon: +49 1512 3355 707
e-naslov:
ana.grego@gmail.com
Spletna stran:
www.anagrego.com
Vrsta terapije:
individualna, skupinska
Terapevtska usmeritev:
integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba:
univ. dipl. psih.
Študijska stopnja:
certificirana integrativna psihoterapevtka, supervizorka