slide-1-sub
slide-2-sub

Ana Rožman

Terapijo izvaja na naslovu: Koroška cesta 2, Kranj

Telefon: 041 629 652
e-naslov: rozman.psihoterapija@gmail.com
Spletna stran: www.psihoterapija-kranj.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.sociologinja
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije