slide-1-sub
slide-2-sub

Ana Bratina

Terapijo izvaja na naslovu: Miren 148, 5291 Miren

Telefon: 040 284 417
e-naslov: psihoterapija.ana@hotmail.com
spletna stran: www.psihoterapija-ana.com
Vrsta terapije: individualna, otroška
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.pedag.

Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka