slide-1-sub
slide-2-sub

Alja Kopinič

Terapijo izvaja na naslovu:

Telefon:
e-naslov:
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: mag. psihologije
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije