slide-1-sub
slide-2-sub

Alja Fabjan

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljana

Telefon: 041 880 933
e-naslov: aljafabjan@t-2.net
Spletna stran: www.terapija.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska, družinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.politologinja
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka