slide-1-sub
slide-2-sub

Tanja Šraj

Terapijo izvaja na naslovu: Savska cesta 3a, Ljubljana

Telefon: 041 33 46 36
e-naslov: info@drustvo-metulj.si
Spletna stran: www.drustvo-metulj.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.psiholog
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka