slide-1-sub
slide-2-sub

Petra Lepoša

Terapijo izvaja na naslovu: Linhartova 13, Ljubljana

Telefon: 031 793 973
e-naslov: Leposa.petra@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna, partnerska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska terapija
Izobrazba: univ. dipl. psih.
Študijska stopnja: specializant integrativne relacijske psihoterapije