slide-1-sub
slide-2-sub

Nada Odar

Terapijo izvaja na naslovu:

Telefon: 068 179 296
e-naslov: nadaodar@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: Transakcijska analiza
Izobrazba: etnologinja in kulturna antropologinja
Študijska stopnja: specializantka Transakcijske analize