slide-1-sub
slide-2-sub

Maruša Zaletel

Terapijo izvaja na naslovu: Gregoričeva 22, Kranj

Telefon: 041 838 964
e-naslov: info@psihoterapija-mz.si
Spletna stran: www.psihoterapija-mz.si
Vrsta terapije: individualna, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija, EMDR
Izobrazba: univ.dipl.psih
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka in supervizorka