slide-1-sub
slide-2-sub

Lorena Božac Deležan

Terapijo izvaja na naslovu: Stegne 3, Ljubljana

Telefon: 041 614 099
e-naslov: lorena.bozac@gmail.com
Vrsta terapije: individualna, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija, EMDR
Izobrazba: dipl.soc.delavka
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka