slide-1-sub
slide-2-sub

Aida Al Shammary

Terapijo izvaja na naslovu: Strma ulica 8, 2000 Maribor

Telefon: 040 882 331
e-naslov: info@aida-alshammary.si
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.psih.
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka